Har du en fråga eller vill du ha kontakt med oss?

Fyll i namn, e-post och telefonnummer nedan så kontaktar vi dig.

    Tack för ditt mail!

    Vi har mottagit det och kommer att svara så snart vi kan.

    Clarion Arlanda och WE i samarbete

    Clarion Arlanda och WE Sigtuna har inlett ett samarbete för att öka träningsmöjligheterna för såväl anställda på Arlanda som hotellgäster. Samarbetet möjliggör till gratis träning tillsammans med instruktörer från WE.   Träningstillfällena inleds 27 augusti och det kommer att hållas pass en till två gånger i månaden fram till december. Passen kommer främst att vara cirkelträning […]