Har du en fråga eller vill du ha kontakt med oss?

Fyll i namn, e-post och telefonnummer nedan så kontaktar vi dig.

  Tack för ditt mail!

  Vi har mottagit det och kommer att svara så snart vi kan.

  Säker träning på WE under Covid-19

  Först och viktigast: vi hoppas att du och dina nära och kära är friska, och att ni håller er hälsosamma i dessa speciella tider. Här kommer lite uppdaterad information kring våra rutiner som vi önskar att du läser noggrant, och återkopplar till oss med eventuella frågor. WE tar den pågående pandemin och alla dess konsekvenser […]

  COVID-19 UPPDATERING

  Bäste besökare på WE:s anläggningar, Som du säkert läst och hört idag, så kommunicerade regeringen och FHM om nya åtgärder som kommer att gälla from 24 november. Så fort det kommit förtydliganden till dessa allmänna direktiv, så kommer WE att gå ut med information om vilka eventuella åtgärder som WE kommer att vidta. Tillsvidare är […]

  NYA BOKNINGSREGLER FÖR GRUPPTRÄNING

  Som ett led i att förbättra bokningsupplevelsen för alla medlemmar gäller nya bokningsregler för gruppträning. OBS! Du som har YOGA Guld eller CROSSFIT Guld kan boka in dig på Yoga och Crossfit pass UTÖVER dessa 6 gruppträningspass. Numera går det att boka 30 dagar fram i tiden och ha 6 bokade pass samtidigt och gå […]

  WE STADSÄNGARNA ÖPPNAR 7 NOVEMBER

  För att så många som möjligt ska hålla sig friska, så är det viktigaste just nu att alla följer de nya riktlinjer som Folkhälsomyndigheten gett. Det näst viktigaste är att så många som möjligt fortsätta att träna med ansvar – och hjälps åt med avstånd till andra personer. Vi kommer därför inte – som vi hade […]