Har du en fråga eller vill du ha kontakt med oss?

Fyll i namn, e-post och telefonnummer nedan så kontaktar vi dig.

    Tack för ditt mail!

    Vi har mottagit det och kommer att svara så snart vi kan.

    WE håller ut tillsammans

    WE Träning & Hälsa har sedan i mars följt alla beslut och rekommendationer från våra myndigheter – allt för att du hela tiden ska kunna träna säkert på våra anläggningar. WE gör nu ytterligare förtydliganden och förbättringar i vårt arbete som bidrar till en bättre folkhälsa genom att erbjuda dig en fortsatt fysiskt aktivitet. I går […]