Har du en fråga eller vill du ha kontakt med oss?

Fyll i namn, e-post och telefonnummer nedan så kontaktar vi dig.

  Tack för ditt mail!

  Vi har mottagit det och kommer att svara så snart vi kan.

  NYA BOKNINGSREGLER FÖR GRUPPTRÄNING

  Som ett led i att förbättra bokningsupplevelsen för alla medlemmar gäller nya bokningsregler för gruppträning.
  OBS! Du som har YOGA Guld eller CROSSFIT Guld kan boka in dig på Yoga och Crossfit pass UTÖVER dessa 6 gruppträningspass.

  • Numera går det att boka 30 dagar fram i tiden och ha 6 bokade pass samtidigt och gå på hur många pass i veckan som du vill.
  • Det går även att boka sig ända fram till att passet startar om det finns lediga platser.
  • AVBOKNING måste ske senast 1 h innan passet för att platsen inte ska låsas, är du inte på plats senast 10 min innan passet börjar blir du avbokad som NOSHOW och platsen går över som dropin eller reserv. Avbokning görs i appen hemsidan eller via rceptionen.
  • Vid 3 NOSHOWs inom 14 dagar så blir du spärrad fatt kunna boka ytterligare träningspass i 14 dagar, så  vet du att du inte kan komma till bokat pass, se till att avboka er i tid.
  • Vi är övertygade att denna ändring gör att fler kommer att kunna gå på de pass dem önskar utan att behöva vänta på plats och hoppas få vara  med. Samt att du respekterar de platser du bokar och får samt avbokar dig i tid om du inte kan komma.

  Ändringarna gäller från 9 november 2020