Har du en fråga eller vill du ha kontakt med oss?

Fyll i namn, e-post och telefonnummer nedan så kontaktar vi dig.

Tack för ditt mail!

Vi har mottagit det och kommer att svara så snart vi kan.

WE TÄNKER PÅ DIG OCH DIN HÄLSA

Låt oss fortsätta att tillsammans hjälpas åt lite extra så här i virus och influensa tider. Träna bara om du mår bra, tvätta händerna och använd våra gymwipes. För allas trygghet och information, under de senaste två veckorna har ingen personal från WE besökt de riskområden som relevanta myndigheter har pekat ut (norra Italien, Kina, Korea eller Iran).

Till de av våra medlemmar som befunnit sig i ovanstående riskområden under den senaste tiden, så är vår ödmjuka uppmaning att ni stannar hemma från WE under en period av två veckor, av respekt mot andra medlemmar och personal. För de som önskar frysa sitt medlemskap under den tiden, så gör vi självklart det även om ditt medlemskap kanske egentligen inte tillåter det.

Kontakta din anläggning så löser vår personal detta.